Faite socio

ou claborador/a

Grazas a túa colaboración, as persoas con discapacidade intelectual de AMIPA reciben formación e os apoios necesarios para lograr a súa plena inclusión social nunha contorna rural

Faite socio

Faite socio

Faite socio

ou claborador/a

Grazas a túa colaboración, as persoas con discapacidade intelectual de AMIPA reciben formación e os apoios necesarios para lograr a súa plena inclusión social nunha contorna rural
Somos unha gran familia
Somos unha gran familia
Formacioìn permanente como persoas adultas
Formacioìn permanente como persoas adultas
Parte activa da comunidade
Parte activa da comunidade
Agasallo solidario
Agasallo solidario

Beneficios fiscais para as persoas que colaboren con Amipa con achegas económicas e/ou en especie

AMIPA foi declarada de Utilidade Pública no ano 2009. Por esa razón, se colaboras cunha achega de diñeiro, de bens ou dereitos (cota de socio/a colaborador/a, doazóns, entrega de produtos,…), poderás obter beneficios fiscais na túa declaración de IRPF, IS ou IRNR.

Poderás aplicar os incentivos ao mecenado, recollidos nos artigos 17 a 23 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, do réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado; polo que todas as achegas puras, simples e irrevocables que fagas á Asociación AMIPA poden deducir, segundo as porcentaxes e límites establecidos na Lei, na túa declaración de IRPF, IS ou IRNR segundo sexa ou teu caso.

Alta de socio/a
Solicito DARME DE ALTA como SOCIO/A COLABORADOR/A de AMIPA, para colaborar en programas concretos que sirvan para mellorar a calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual e dos que me informará cada ano AMIPA, e para o que efectúo a seguinte achega económica:
Por favor, activa JavaScript no teu navegador para completar este formulario.
Nome e apelidos
Valor escollido: 20
Política de privacidade
PROTECCIÓN DE DATOS: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COARCA DO SAR como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar a relación como socio. Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, entre outros, segundo se explica na Política de Privacidade.
Scroll ao inicio