Estimulación cognitiva

Os exercicios de estimulación cognitiva están recomendados para potenciar as capacidades existentes, desenvolver outras novas e proporcionar estratexias para suplir aquelas que non podemos desenvolver.

Buscamos mellorar capacidades cognitivas como a atención, a concentración, a memoria e a orientación espazo-temporal e persoal. Adaptamos a proposta de exercicios a cada persoa, aos seus gustos e ritmos.

Programas da Asociación AMIPA: Estimulación cognitiva

Estimulación cognitiva

Os exercicios de estimulación cognitiva están recomendados para potenciar as capacidades existentes, desenvolver outras novas e proporcionar estratexias para suplir aquelas que non podemos desenvolver. 

Buscamos mellorar capacidades cognitivas como a atención, a concentración, a memoria e a orientación espazo-temporal e persoal. Adaptamos a proposta de exercicios a cada persoa, aos seus gustos e ritmos.
Scroll ao inicio