Lectoescritura

Un dos obxectivos deste programa e axudar as persoas con discapacidade a ler e escribir, dúas ferramentas moi importantes para a inclusión social, un dos obxectivos deste programa.

Mediante un método de lectura global, que se basa na percepción global da palabra acompañada dunha imaxe que mostra o seu significado, permite favorecer as habilidades de atención e estimulación auditiva relacionando a aprendizaxe da linguaxe e da lectura de forma paralela.

Neste proceso, temos en conta os intereses persoais que motiven a aprendizaxe de cada persoa.

Programas da Asociación AMIPA: Lectoescritura

Lectoescritura

Un dos obxectivos deste programa e axudar as persoas con discapacidade a ler e escribir, dúas ferramentas moi importantes para a inclusión social, un dos obxectivos deste programa. 

Mediante un método de lectura global, que se basa na percepción global da palabra acompañada dunha imaxe que mostra o seu significado, permite favorecer as habilidades de atención e estimulación auditiva relacionando a aprendizaxe da linguaxe e da lectura de forma paralela.

Neste proceso, temos en conta os intereses persoais que motiven a aprendizaxe de cada persoa.
Scroll ao inicio