Asóciate

Como formar parte de Amipa?

Participando dende o voluntariado

Mercando e vendendo os nosos produtos artesanais.

Mercando e vendendo os produtos da nosa horta.

Contratándonos para realizar diferentes traballos.

Dando emprego ás persoas con discapacidade intelectual.

Compartindo a cultura de inclusión e da accesibilidade universal.

Asóciate
Solicito DARME DE ALTA como SOCIO/A COLABORADOR/A de AMIPA, para colaborar en programas concretos que sirvan para mellorar a calidade de vida de persoas con discapacidade intelectual e dos que me informará cada ano AMIPA, e para o que efectúo a seguinte achega económica:

Datos persoais:

Acepto la política de privacidade

Beneficios fiscais para as persoas que colaboren con Amipa con achegas económicas

Segundo o recollido na Lei 49/2002, de 23 de decembro, do réxime fiscal de entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, todas as achegas á Asociación AMIPA (cotas de persoas socias e doazóns puntuais) poden deducir: no caso das persoas físicas e empresarios/as individuais, no IRPF e no caso das empresas, no Imposto de Sociedades, segundo as porcentaxes e límites establecidos na Lei 49/2002 de mecenado e modificada pola Disposición Adicional quinta da Lei 27/2014 do Imposto de Sociedad.