A vida é cambio. AMIPA tamén.

A situación actual nos esixe, tanto a nivel persoal coma profesional, enfrontarnos a cambios que neste momento de pandemia mundial son vertixinosos. Hai persoas que toman os cambios coma unha ameaza. Os cambios dannos medo. Pero hai outras persoas que os miran cara a cara, e os toman coma unha oportunidade. O cambio é necesario […]